Семейно право

Кантората предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;

 • искове за собственост след развода;

 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

 • първоначално определяне на издръжка;

 • спор за родителски права;

 • режим на лични отношения между родители и деца, между баба/дядо и внуци;

 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;

 • ограничаване и лишаване от родителски права;

 • предявяване на искове за установяване или оспорване на произход, оспорване на бащинство, припознаване;

 • пълно и непълно осиновяване;

 • дела за увеличаване на издръжка.

Leave a Reply