Счетоводно право

Счетоводни услуги

В процеса на създаване и работа на търговско дружество или търговски обединения и сдружения с нестопанска цел, възникват различни въпроси, изискващи концентрирано внимание и професионален съвет за съответсвие със законодателството. Ние работим индивидуално с всеки клиент, като се стремим към постигане на целите и разрешаване на задачите, поставени от клиента.

  • абонаметно счетоводно обслужване;
  • текущо счетоводство, изчисляване на данъци в съответсвие с изискванията на българското законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;
  • изготвяне и подаване на декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
  • представителство пред данъчните органи във връзка с назначени проверки или ревизии;
  • деклариране на получени заеми от чужбина пред БНБ, Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни справки;
  • подготвяне на документи, необходими за кандидатстване за банков кредит или финансов лизинг;
  • изготвяне и Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски Регистър;
  • консултации, изготвяне на счетоводни и дружествени документи.

Leave a Reply