Семейно и наследствено право

В областта на семейното и наследствено право:

И най-конфликтните семейни ситуации редуцират напрежението Ви, когато потърсите помощта на специалистите ни.

  • подготовка на документи при сключване на брак между български граждани и чужденци;
  • медиация и процесуално представителство при развод;
  • изготвяне на завещание, делба на наследство;
  • консултации по въпроси на наследяването в съответсвие с нормите на Международното Частно право;

Leave a Reply