Административни услуги

Изготвяне на пакети документи и консултиране на клиентите във връзка с различни административни процедури.

Към всеки казус се подхожда индивидуално, като дейността е насочена не само към проверка за съответствие с българското законодателство, но и в препоръчване на действия, целящи постигане на поставени стопански интереси.

  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната.

  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления.

  • Представителство на чуждестранни лица пред административните органи в Република България, във връзка с издаване на документи, становища, регистрации по различни закони и др.

Leave a Reply