За чужденци

Правен статут на чужденците:

Едно от профилните направления на дейността е оказване на юридическа помощ при регулиране статута на чужденец и свързаните разрешителни режими.

  • подготовка на документи за българско гражданство;

  • съдействие във връзка с получаване разрешение за временно, продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България;

  • регистрация на Търговски представителства на чуждестранни юридически лица пред БТПП;

  • правни консултации и съдействие по Закона за Чужденците в Република България;

  • Разрешения за работа;

  • защита на законни права и интереси пред всички компетентни институции.

Leave a Reply