За мен

Адвокат Красимира Анастасова

Вписана съм като адвокат в Адвокатска колегия – Варна на 01.12.2000 год.

Дейността ми е съсредоточена в сферата на гражданското право и по-конкретно: разводи, делби, договори, трудовоправни спорове, облигационни отношения, регистрация и преобразуване на фирми и др.Притежавам опит и съм специалист по семейно и наследствено право-бракоразводни производства и наследствени спорове, родителски права и издръжки, установяване на произход и осиновявания, настойничество и попечителство, домашното насилие и трудови дела,

Важен момент в кариерата ми е съвместната дейност с Фондация „SOS- семейства в риск”, към която от 01.12.2006 год. консултирам жертви на домашно насилие. Едновременно с това подготвям документи по реда на ЗЗДН и осъществявам процесуално представителство на молителите във връзка с искания за издаване на заповеди за защита по реда на Закона за защита от домашно насилие.

За въпроси и запитвания моля свържете се с мен чрез страница КОНТАКТИ

 

Leave a Reply