Брачен договор

Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор. Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи.

Предлагаме:

  • изготвяне на брачни договори;

  • изготвяне на предбрачни договори;

  • заверка пред нотариус, както и регистрацията им, съобразно закона.

Leave a Reply