Наследствено право

Предлагаме консултации, изготвяне на документи и явяване пред съд при:

  • определяне на наследствения дял;
  • приемане и отказ от наследство;
  • изготвяне на завещание;
  • дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
  • делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Leave a Reply