Галерия

Взаимодействие на органите по закрила на местно ниво в работата по случаи на домашно насилие и насилие.

Взаимодействие на органите по закрила на местно ниво в работата по случаи на домашно насилие и насилие над д

Декември 2008 год.- 10 години от създаването на Фондация  SOS-семейства в риск.

декември 2008 год.- 10 години от създаването на Фондация  SOS-семейства в рискКоледен благотворителен  бал на Лайънс клуб-Варна   2010г.

Коледен благотворителен  бал на Лайънс клуб-Варна   2010г

Координация и взаимодействие между отделите Закрила на детето и доставчиците.

Координация и взаимодействие между отделите Закрила на детето и доставчицит

Координацията между институциите на местно ниво и развиване на програми.

координацията между институциите на местно ниво и развиване на програми з

Подобряване координацията между институциите на местно ниво и развиване на програми за работа.

Подобряване координацията между институциите на местно ниво и развиване на програми за работа

учредително събрание на Алианс за защита от домашно насилие – 2008 г.

учредително събрание на Алиянс за защита от домашно насилие - 2008 год